Trang chủ » Huế City Tour 1 ngày » An old mossy arch gate inside Tu Duc tomb area. Tu Duc tomb, Thua Thien Hue, Vietnam, Asia 2012.

An old mossy arch gate inside Tu Duc tomb area. Tu Duc tomb, Thua Thien Hue, Vietnam, Asia 2012.

An old mossy arch gate inside Tu Duc tomb area. Tu Duc tomb, Thua Thien Hue, Vietnam, Asia 2012.

Đặt nghe ca Huế trên sông Hương giá rẻ

BÌNH LUẬN FACEBOOK