Trang chủ » Lưu trữ theo Tags: thành đồng hới

Lưu trữ theo Tags: thành đồng hới

Dấu tích thời vua Minh Mạng còn lại ở thành Đồng Hới

Thành Đồng Hới

Qua 200 năm, thành Đồng Hới (Quảng Bình) được xây dựng bằng gạch từ thời Minh Mạng, nay còn 1.087 m với 15 đoạn dích dắc hình răng khế, cổng phía Đông… Thành Đồng Hới được vua Gia Long xây dựng bằng đất vào năm 1812. Đến năm 1824 thời Minh Mạng, thành được xây dựng lại bằng gạch theo ...

Chi tiết »